MANDATORY READING MATERIALS

Jenis Koleksi Perpustakaan

  • Buku ilmiah dan rujukan
  • Bahan terbitan bersiri
  • Monograf
  • Koleksi Laporan Tahunan Koperasi dan Undang-Undang Kecil
  • Kertas Kerja Seminar, Kajian Kes IKM
  • Koleksi Penyelidikan
  • Koleksi Jurnal
  • Koleksi Majalah
  • Koleksi Akta