MANDATORY READING MATERIALS

Keahlian

  • Perpustakaan boleh digunakan oleh para pensyarah, kakitangan, pelajar diploma dan peserta kursus pendek MKM. Mereka yang melibatkan diri dalam sebarang usaha untuk mendapatkan maklumat tertentu atau penyelidikan boleh menggunakannya dengan membuat permohonan secara bertulis melalui pertubuhan masing-masing dan permohonan ini perlu mendapat kelulusan daripada Pustakawan (Pegawai Perpustakaan).

  • Hanya individu yang telah berdaftar dengan perpustakaan sahaja boleh meminjam bahan yang terdapat dalam perpustakaan. Mereka perlu mengisi borang keahlian di perpustakaan.