MANDATORY READING MATERIALS

Kemudahan

Bilik Siber
Sebuah bilik khas internet disediakan kepada pengguna untuk kemudahan pencarian maklumat.
Zon WiFi
Zon WiFi terdapat dalam Perpusatakaan MKM untuk memudahkan pengguna mengakses internet. Pengguna perlu mendapatkan kata laluan di kaunter.
Ruang Membaca
Ruangan membaca untuk pengguna perpustakaan disediakan didalam dan diluar perpustakaan. Namun diingatkan agar pengguna menjaga kebersihan serta mengikut peraturan yang ditetapkan.